Równać szanse 2

0%

 • Ankieta na temat młodzieży w wieku 13-19 lat mieszkającej lub uczącej się w Woli, gm. Miedźna, skierowana do osób pozostających w relacji z tą młodzieżą.
 • 1. Określ swoją relację z osobami w wieku 13-19 lat mieszkającymi i/lub uczącymi się w Woli? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 2. W twojej ocenie większość młodych osób (13-19 lat) mieszkających lub uczących się w Woli znajduje się w:

 • 3. Do jakich subkultur przyporządkowałbyś/ałabyś młodzież z Woli? *

  Zaznacz wszystkie odpowiedzi, z którymi się zgadzasz.
 • 4. Jakie znasz instytucje, organizacje, kluby w Woli, których oferta skierowana jest do młodych ludzi? *

  Zaznacz wszystkie, które znasz.
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 5. Twoim zdaniem, z usług z których podmiotów młodzież korzysta najczęściej? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. Jak oceniasz pozaszkolną ofertę w Woli skierowaną do osób młodych? *

  Kliknięcie aktywuje pytanie.
  Jest mało zajęć skierowanych do młodych ludzi
  2

  Jest wystarczająco dużo zajęć dla młodych ludzi
  Jest dużo zajęć, ale są nieatrakcyjne
  2

  Jest dużo atrakcyjnych zajęć
 • 7. Co twoim zdaniem mogłoby wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności oferty dla młodych ludzi w Woli? *

  np. lepsze i więcej połączeń autobusowych, zajęcia z judo dla młodzieży, skatepark, fajna kawiarnia, kino, ogród sensoryczny, klub młodzieżowy, wodny plac zabaw etc.
 • 8. Jakie są twoim zdaniem mocne strony młodych ludzi z Woli? *

  Wymień 3, które uważasz za najważniejsze.
 • 9. Jakie są twoim zdaniem słabe strony młodych ludzi z Woli? *

  Wymień 3, które uważasz za najważniejsze.
 • 10. Wymień problemy, które uważasz za istotne w życiu młodzieży z Woli. *

  np. niska sprawność fizyczna, otyłość, problemy z koncentracją, brak zrozumienia ze strony rodziców, brak oferty spędzania wolnego czasu, niski poziom edukacji, brak środków finansowych na zakup komputera/dodatkowych zajęć/modnego ubrania itp.
 • 11. Jakie społeczne problemy powinny być częściej omawiane z młodzieżą? *

  Zaznacz dowolną liczbę odpowiedzi.
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...